Pedagogik

Utvecklande ledarskap (UL) är utformad efter deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Tempot är högt, med många möjligheter till enskild- och gruppreflektioner. Vi fyller på din ”beteendevetenskapliga verktygslåda” med konkreta verktyg hjälper och stärker dig i ditt dagliga ledarskap.