Målgrupp för Utvecklande Ledarskap

Alla som arbetar eller vill arbeta som chef eller ledare och vill utveckla sina ledarskapstalanger.
Efter utbildningen har du:
• 360 graders feedback (ULL),(Utvecklande Ledarskap Ledarbeteenden)
• Individuell feedback (coachning)
• Ökad självinsikt och förståelse för din påverkan av ditt ledarskap
• Vetskap , om hur du som ledare påverkar dina medarbetares prestationsförmågor
• Fått kunskap, om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback på bästa sätt
• Fått kunskap hur du får ett mer effektivt ledarskap och hur du delegerar på ett effektivt sätt
• Ökad ledarskapsarena, vad gäller självkännedom och självinsikter
​• Skapat dig, din egen personliga utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap