Om oss

Patrik Lovén
Handledare

Patrik Lovén grundade Goliat Konsult AB. Han har en gedigen kompetens vad beträffar ledarskap. Bland annat har han varit officer i Marinen där han gick alla försvarets ledarskapsutbildningar. Utöver dessa har han även genomgått ett flertal kurser utanför försvaret. Patrik har omfattande erfarenhet av praktiskt ledarskap då han bl a varit chef för Marinens Utbildnings– och Ledarskaps Centrum samt även varit fartygschef vid ett flertal tillfällen.